måndag 6 januari 2014

Pensionärernas och Riksdagsmännens skilda världar?

SPRF Pensionerna år 2014, återigen nedräkning  
De allmänna pensionerna, tilläggspensionerna och inkomstpensionerna räknas för januari 2014 ned med 2,7 procent, garantipensionerna med 0,2 procent. Detta gäller före skatt. Nedräkningen kompenseras något av en mindre höjning av det skattemässiga grundavdraget mellan åren 2013 och 2014.

Genom nedräkningarna år 2014 blir pensionsbeloppen före skatt lägre än år 2009. Med hänsyn till prisökningarna, ca 4 procent, blir den totala värdeminskningen för samma period drygt 6 procent för tilläggs- och inkomstpensionerna.

Av intresse är också att notera hur utvecklingen varit i ett längre perspektiv, sedan det reformerade pensionssystemets omräkningsregler infördes år 2002. Det illustreras med följande diagram visande utvecklingen från år 2001 t.o.m. år 2014. Där har även den relativa förändringen för löner införts för jämförelse.

Uppgifterna visar utvecklingen före skatt.
Medellönerna beräknas under perioden öka med 48 procent, garantipensioner och andra prisbasbeloppsomräknade pensioner med 20 procent och tilläggs-/inkomstpensioner med 18 procent.

Av speciellt intresse är utvecklingen för de nämnda pensionerna som följsamhetsindexeras samt påverkas av aktivering av bromsen för åren 2010, 2011 och 2014.


Läs här nedan hur en av de ansvariga för vårt pensionssystem uttalar sig.
SKRÄMMANDE och det var redan 120412 och denne folkvalde uttalade sig och har fortfarande INTE agerat i pensionsfrågan!
En undran hur har landshövding Könbergs lön och pension utvecklats?


SVD 120412 Bo Könberg(FP):”Systemet blev mer generöst än vi tänkt”  Bo Könberg, landshövding i Södermanlands län, omnämns ofta som pappa till det svenska pensionssystemet. I en intervju i SvD Näringsliv rycker han ut till dess försvar och förklarar att svensken får den pension han eller hon förtjänar.  

Hur hade riksdagsmännen reagerat om pensionärerna föreslår att riksdagsarvodet istället för att följa löneutvecklingen efter valet i september, att detta arvode skall följa pensionsutvecklingen.

Pensionärer och riksdagsmän drabbas väl av samma kostnadsutveckling eller?

Vi pensionärer är många nog för detta krav skulle medföra förändringar, om vi bara samlar oss.


Varför agerar inte pensionärsorganisationerna kraftfullare utåt?
Det är riksdagsval sept. 2014?
Vad säger t.ex.
SPF, PRO, SPRF, RPG och SKPF ?

Eller förhåller det sig så att ledningen för dessa organisationer är partiernas gisslan?
  
Vad tycker Du? 
Fyll i frågeformuläret, där vi bl.a. tillsammans kan göra vår röst hörd >> Protest för god pension i Sverige !   

Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!

 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , ,