Svenskar jobbar i genomsnitt längst inom Europeiska unionen innan de går i pension. För svensken handlar det om 40,1 års arbetsliv medan genomsnittet för de 27 medlemsländerna är 34,5 år. Uppgifterna gäller för år 2010.I Tyskland arbetar genomsnittligen en invånare 36,8 år, i Spanien 34,5 år, i Grekland 32,1 år och i Italien 29,7 år inför pension.
För de svenska pensionärerna innebär inte ett långt arbetsliv att de får ovanligt god pension i förhållande till sin lön. Tvärtom.
När det gäller ersättningsnivån vid pensionering visar det sig att omvända förhållanden gäller. I Sverige får en manlig genomsnittspensionär som lämnar yrkeslivet vid 65 års ålder en nettoersättning på 57,4 procent (median) av lönen medan i Grekland får pensionären 110 procent. I Nederländerna är motsvarande pension 103 procent av lönen. Islänningar får också mer i pension än i lön. För Spanien är pensionen 84 procent, i Tyskland 78 procent och i Italien 76 procent av lönen.
USA, Storbritannien, Irland, Nya Zeeland och Japan tillhör de länder som har lägre pensioner än Sverige för den som jobbar till 65 år. Skillnaden gentemot Sverige är att i de länderna har folk alltid vetat att de flesta måste spara privat till sina kommande pensioner. I Sverige har vi haft ett system där partierna har försäkrat att pensionssystemen ska ersätta 60–80 procent av löneinkomsterna under en viss tid och därför har delar av lönen avsatts till pensionerna.
Utredningen ”Pensions at a glance” visar svenska pensioners förhållande till andra länder och har gjorts av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Vid pensionsuppgörelsen 1994 överfördes 260 miljarder från AP-fonderna till statskassan som ett lån för att klara statens finanser. Delvis förklarar det att de svenska intjänade pensionerna har urholkats. Olika regeringar har fortsatt att fylla på statskassan genom att mjölka pensionärerna.
När det gäller medlemsländerna i EU avviker Sverige på ett mycket speciellt sätt – vi har högre skatt på pensioner än på arbete.
Nu kommer pensionsåldrarna att höjas och pensionssystemen att ändras i de flesta länderna inom EU, men jämfört med andra länder går det inte att hävda att svenska pensionärer och pensioner är gynnade i förhållande till den insats folk gör i arbetslivet.
ROGER ÄLMEBERG
författare och journalist, tidigare chefredaktör för tidskriften Riksdag & Departement

Mer debatt om pensionerna: