söndag 16 mars 2014

Skattestrid prövas efter överklagan

Skattebetalarna Skattestrid prövas efter överklagan 
Skattebetalarna har som företrädare för en privatperson ansökt om förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Detta för att få till stånd en prövning av riksdagens beslut – pådrivet av oppositionen – att stoppa höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt. 
Den intressanta frågan som ska prövas av Skatterättsnämnden är om själva riksdagsbeslutet ska efterlevas av våra myndigheter enligt regeringsformens regler om stadgad ordning.

- I grunden handlar det om var gränsen går för när beslutsfattare av politiska skäl åsidosätter regelverket och våra grundlagar så till den grad att besluten helt enkelt inte ska efterlevas av våra myndigheter, säger Skattebetalarnas vd Joacim Olsson.
Skattebetalarna har valt att vända oss till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked om vilken brytpunkt som gäller och vi hoppas att de väljer att pröva frågan. Alternativet är att överklaga kommande taxeringsbesked. Men det skulle ge ett oklart rättsläge för väldigt många skattebetalare under flera år.

Ett av Skattebetalarnas syften som organisation är att arbeta för ökad rättssäkerhet i skattefrågor. Det har vi gjort med framgång flera gånger tidigare. Att HD förra året tog ställning mot dubbla påföljder för skattebrott var exempelvis en följd av att vi redan år 2002 tog initiativ till att frågan prövades av Europadomstolen.
Varför reagerar inte våra pensionärs organisationer??
Pensionerna för Sveriges Pensionärer??
  • F.Ö. vad gör eller varför är inte våra pensionärsorganisationerna mer aktiva?
  • Är de odugliga eller råder kompis relationer med f.d. partikolleger?
  • Borde inte dessa olika förbunds ordförande vara mer aktiva t.ex. i PRO, Spf m.fl. pensionärs organisationer, som skall företräda sina medlemmar pensionärerna på ett trovärdigt och godtagbart sätt?
  • Varför kan inte dessa organisationer samarbeta i någon form av allians?
  • Det hade skapat en maktfaktor för kommande val i September!
  • Kanske borde dessa s.k. företrädare ersättas av någon som på ett bättre sätt förde talan för sina medlemmar?

Det kan upplevas allt för ofta, att det är viktigare för dessa, att värna om sina ofta tidigare politiska relationer och band är viktigare än för dom se de skall representera?  

Vad tycker Du? 
Fyll i frågeformuläret, där vi bl.a. tillsammans kan göra vår röst hörd >> Protest för god pension i Sverige !   

Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!

 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar