tisdag 10 februari 2015

En gemensam pensionärsorganisation !

Jag upprepar återigen mitt mantra igen, som jag sprider runt i cyberrymden!
Du är välkommen att göra det samma så vår röst blir hörd, ju fler vi blir som protester desto fler "ringar på vattnet" för vårt bästa.

Pensionsbroms har Sverige råd med!
Vi har inte "råd" med någon "Politikerbroms"?!

Märkligt land, när de folkvalda talar om demokrati och är valda av folket, att ta ansvar för oss alla? Eller är det detta som är delat ansvar?

VARFÖR kan INTE ‪#‎SPF‬ o ‪#‎PRO‬ m.fl. bilda allians för pensionärerna, som man säger sig företräda och samverka och driva pensionsfrågan gemensamt, om dessa organisationer skall vara TROVÄRDIGA?

Det hade varit en maktfaktor som heter duga o. gett gensvar, om man nu vill vara sanningsenlig mot sina medlemmar.
Eller är F.D. partikompisar VIKTIGARE?


Så upplever många av oss de olika p-organisationerna.

Det krävs ett NYTT pensionssystem och det är mycket brådskande!

Detta beror på att INGEN vill ta "Tjuren i Hornen" utan ALLA gör likt strutsen "KÖR HUVUDET I SANDEN" och hoppas någon annan löser problemet!

Det är förfärligt, när besluten INTE drabbar de folkvalda, som har ANSVARET för oss pensionärer!


Stackars ungdomar, när de ansvariga "blundar"!
Riv hindren som stoppar seniorerna?

Upprop och tips #SPF o #PRO m.fl. om dessa organisationer skal upplevas som trovärdiga!

Ut på gator och torg tillsammans och skapa OPINION, bjud in politiker till torgmöten!


Det kallas ömsesidig DIALOG Det är väl inget motsats förhållande mellan pensionärernas intresseorganisationer?
Ju fler vi är som samverkar desto bättre tyngd och gensvar!

ALLT behöver väl INTE vara partibundet?

Jag upprepar min fråga, som jag ställt många gånger.
VAD säger t.ex. SPF och PRO om detta förslag?


Jag ser fram emot ett tydligt svar om min idé m.a.o. inte bara eller nej.
Tack på förhand från oss pensionärer.

Sprid Du gärna också uppropet vidare och ställ frågan till t.ex. SPF o. PRO m.fl. och begär ett seriöst SVAR.
Det gäller NU är att agera omgående.

TYCKER DU MITT FÖRSLAG ÄR INTRESSANT, DÅ BER JAG DEJ STÄLLA SAMMA FRÅGA TILL VÅRA INTRESSE ORGANISATIONER OCH SPRIDA MITT FÖRSLAG VIDARE!

TACK FÖR HJÄLPEN FÖR OSS ALLA PENSIONÄRER!

Jag framförde mitt förslag till samverkan till PRO den 29/11-14, men tyvärr sköt man bara problemet vidare utan något konkret svar.

MYCKET DÅLIGT intresse att inte ta till sig något, som gäller oss alla pensionärer bara hänvisa att du kan lämna en motion till kongressen!

PRO svarade, som uppfattas vi är intresserade av ditt förslag genom att bara hänvisa "du kan som medlem lämna förslaget till kongressen"!

#PRO Pensionärernas Riksorganisation "Hej! Det är PRO:s kongress som styr PRO så du kan som medlem lämna förslaget till kongressen. PRO:s styrelse har inte lämnat något sådant förslag till kongressen." 
   
Vad tycker Du? Fyll i frågeformuläret, där vi bl.a. tillsammans kan göra vår röst hörd:

Protest för god pension i Sverige !


Läs här två  mycket intressant och relevant artikel i Kristianstadsbladet:
”Arbetare i alla länder, förenen eder”, var det någon som sa. Idag borde det i istället sägas: ”pensionärer i hela Sverige, förenen eder”.
Vi har idag ett stort antal pensionärsorganisationer – SPF, PRO, SKPF, SPRF, RPG, och kanske någon till som jag har missat.
Alla har dock något gemensamt. Alla, utom en, är förhållandevis små, har lågt medlemstal och är därmed enskilt svaga. Alla har också det gemensamt, att man kämpar, var och en i sin ”ringhörna”, för att pensionerna ska värdesäkras, samt att skatteuttaget för pensionärer ska vara likvärdigt gentemot de fortfarande arbetande.
Utöver detta är social gemenskap och friskvård förmodligen också gemensamma uppfattningar. Men för att nå målen, fordras en en enad front.
I dag är det många små ”Davidars” kamp mot ”Goliat”. I stället borde det vara en stark ”David” mot jätten. Detta uppnås genom en stor pensionärsorganisation.
Alltså: Dags att släppa på prestigen. En pensionär är en pensionär. Det ”gamla” måste vi släppa. Om jag varit akademiker, stats- eller kommunalanställd, religiöst engagerad/anställd, eller något annat i mitt yrkesverksamma liv, är det i och för sig inte borta, men borde läggas på en avsevärt lägre nivå nu än då vi arbetade.
Vi måste förenas som pensionärer för att ha en chans att påverka. Vi måste skapa en pensionärsorganisation, under en gemensam, demokratiskt vald styrelse/ledning. En pensionärsriksstyrelse. Med ett fåtal gemensamma mål, och riktat mot en överhöghet – ”staten”, det politiska etablissemanget.
Eventuella så kallade ”särintressen” får behandlas enligt gängse normer, det vill säga motioner och majoritetsbeslut.
”Bättre en stor stark, än många små lätta”.

KB: Skäms politiker, skäms på er… 

Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!